GORGONZOLA

18.50

Tomaten, Mozzarella, Gorgonzola, Oregano
Tomates, mozzarella, gorgonzola, origan / Tomatoes, Mozzarella, Gorgonzola, Oregano / Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, origano